فدراسیون روسیه پیمان دوستی و دفاعی شوروی سابق با کره شمالی...
# تهران - ایرنا 7/10/70 .سیاسی. تلکس 89 سفیر روسیه در کره جنوبی امروز شنبه گفت جمهوری روسیه ممکن است پیمان دوستی و دفاعی منعقده بین شوروی سابق و کره شمالی را لغو کند.
........................................
،رویتر،سئول،یونهاپ،اولک،سوخولف،