۶ دی ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6015037
۰ نفر
اهداف راهپیمائی هندوهای افراطی بسوی کشمیر # دهلی نو - ایرنا 6/10/70 .سیاسی. تلکس 78 یکی ازرهبران هندوهای افراطی گفت هدف ازراهپیمایی به سوی کشمیر دادن اخطاربه پاکستان مبنی برهم صدا بودن مردم هند برای رویارویی با مبارزان کشمیری میباشد ........................................
،ایالت،تامیل،نادو،سیک،ها،پنجاب،