دیدار سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در باکو با وزیر امور ...
# آستارا - ایرنا 6/10/70 .سیاسی. تلکس 125 ابوالقاسم اواد دمشقیه سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان امروز در باکو با حسین صادق اف وزیر امور خارجه این کشور دیدار کرد.
........................................
،پیام،کتبی،ولایتی،