۲۱ مهر ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6005780
۰ نفر
ورود وزیر اقتصاد اتریش به اصفهان # اصفهان - ایرنا 25/07/70 .سیاسی. تلکس 167 دکتر شوسل وزیر اقتصاد اتریش که در راس هیئتی به ایران سفر کرده است امروز وارد اصفهان شد.
........................................
،تونس،،هاورز،سفیر،اتریش،،