کشورهای غربی برای ارائه کمکهای اقتصادی به مسکو شرایطی ...
# تهران - ایرنا 24/07/70 .سیاسی. تلکس 143 انگلیس اعلام کرد کمک اقتصادی غرب به شوروی منوط به دستیابی مسکو و دیگر جمهوریهای این کشور به یک توافقنامه همکاری با یکدیگر می باشد.
........................................
،یو،پی،بانکوک،نورمن،لامانت،وزیر،دارائی،نیکلاس،،براوی،وزیر،خزانه،داری، ،آمریکا،گروه،هفت،