اعتراض کردهای عراق به شورای امنیت در رابطه با حمله ترکیه # تهران - ایرنا 24/07/70 .سیاسی. تلکس 33 چریکهای کرد عراق دیروز در رابطه با حملات هوائی اخیر ترکیه علیه مخفیگاههای کردها در شمال عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد اعتراض کردند.
........................................
،ای،پی،نیکوزیا،حزب،دمکرات،کردستان،پایگاههای،حزب،کارگران،کردستان،