۲۱ مهر ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6005386
۰ نفر
وزیر دارایی ژاپن ازمقام خود استعفا کرد # توکیو - ایرنا 22/07/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 80;26;59 وزیر دارایی ژاپن امروز بعنوان قبول مسئولیت رسوایی اخیر مالی آژانس های عمده سهام درتوکیو ازپست خود استعفا کرد.
........................................
،توشیکی،کایفو،نخست،وزیر،د،پ،آ،توکیو،ریوتاروهاشیموتو،چهار،آژانس،،عمده، ،سهام،