ترکیه به سازماندهی ارتش جمهوری آذربایجان شوروی کمک میکند # آنکارا - ایرنا 22/07/70 .سیاسی.نظامی. تلکس 159 رئیس ستاد فرماندهی ارتش ترکیه اعلام کرد: جمهوری آذربایجان شوری درصدد سازماندهی ارتش مستقل خود میباشد .
........................................
،ایرنا،،آنکارا،ژنرال،دوغان،گورش،،رئس،،ستاد،فرماندهی،ارتش،،مسکو،حریت، ،استانبول،