یک دونده اتیوپیائی قهرمان مسابقه دو ماراتون بین المللی ...
# پکن - ایرنا 21/07/70 .ورزشی. تلکس 62 در یازدهمین دوره مسابقه دو ماراتون بین المللی پکن یک دونده اتیوپیائی امروز موفق شد عنوان نخست این رقابتها را به خود اختصاص دهد.
........................................
،ایرنا،نجاس،،دبی،195/42،کیلومتر،50/12/2،ساعت،زودتر،ژاپن،و،کنیا،دوم،و، ،سوم،