چین وژاپن درزمینه احداث یک کارخانه تولید فولادهمکاری میکنند # تهران - ایرنا 21/07/70 .اقتصادی. تلکس 18 اق چین وژاپن با سرمایه گذاری مشترک یک کارخانه تولید فولاد در ایالت شانک دونک دراین کشور احداث می کنند.
........................................
،نخست،وزیر،لی،پینک،