از آغاز سال مسیحی تاکنون 53 خبرنگار در نقاط مختلف جهان...
# تهران - ایرنا 21/07/70 .سیاسی. تلکس 14 فدراسیون بین المللی خبرنگاران دیروز اعلام کرد از آغاز سال مسیحی تاکنون 53 خبرنگار در نقاط مختلف جهان کشته شده اند.
........................................
،15،تن،در،یوگسلاوی،د،پ،آ،میادورنرت،