کارخانه ماشین سازی فیات سادا به زودی در الجزایر آغاز به...
# الجزیره - ایرنا 15/07/70 .اقتصادی. تلکس 25 کارخانه ماشین سازی فیات سادا به زودی در شهر تیارت الجزایر با سرمایه گذاری مشترک ایتالیا و الجزایر آغاز به کار خواهد کرد.
........................................
،کوستا،مدیر،دفتر،انستیتو،ایتالیائی،تجارت،خارجی،سرمایه،مشترک،200، ،میلیون،دلار،