سفیر پاکستان در ایران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد # تهران - ایرنا 15/07/70 .سیاسی. تلکس 87 به دنبال حمله گروهی آشوب گر به ساختمان سرکنسولگری ایران در پیشاور پاکستان سفیر این کشور در تهران امروز به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
........................................
،بشارتی،قائم،مقام،وزارت،امور،خارجه،یادداشت،اعتراض،آمیز،