رئیس پلیس سیاسی زمان استالین جزئیات اعدام هزاران لهستانی...
# تهران - ایرنا 14/07/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 58 یک رئیس پلیس اسبق شوروی برای اولین بار جزئیات کامل چگونگی اعدام هزاران سرباز وافسر لهستانی را در سال 1940 و بدستور استالین تشریح کرده است.
........................................
،آ،اف،پ،لندن،آبزرور،ولادیمیر،توکاریف،