مشروح حکم دادگاه ویژه روحانیت درباره مدیر روزنامه خراسان # تهران - ایرنا 14/07/70 .سیاسی. کیهان ص 3 اتهامات حجت الاسلام سید ابوالفضل موسویان مدیر مسئول روزنامه خراسان در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت و حکم مربوطه صادر شد.
........................................
،کیفرخواست،تنظیمی،ایران،