دیدار سفیر کره شمالی با رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس # تهران - ایرنا 14/07/70 .سیاسی. تلکس 130 موک سفیر کره شمالی در تهران امروز با رجائی خراسانی رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد.
........................................
،اتحاد،دو،کره،عضویت،سازمان،ملل،ایران،دعوت،گروه،دوستی،پارلمانی،کره،