تصویب طرح نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری در مجلس # تهران - ایرنا 14/07/70 .سیاسی. تلکس 100 طرح نحوه اصلاح کانونهای وکلای دادگستری ایران با قید دو فوریت امروز به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
........................................
،ایران،