شارون:آمریکا مسئول غیرمستقیم ادامه قیام فلسطینیان است # تهران - ایرنا 13/07/70 .سیاسی. تلکس 18 آریل شارون وزیر مسکن اسرائیل گفت: آمریکا مسئول غیرمستقیم ادامه قیام فلسطینیان درسرزمینهای اشغالی است.
........................................
،کنفرانس،،صلح،خاورمیانه،انتفاضه،ساف،