۱۱ مهر ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 6003679
۰ نفر
رادیو آمریکا و پیمان امنیتی کویت و فرانسه # تهران - ایرنا 11/07/70 .سیاسی. تلکس 66 فرانسه وکویت سرگرم گفتگو درباره یک پیمان امنیتی هستند که به موجب آن فرانسه می تواند درکویت اسلحه انبارکند وپایگاههای نظامی این کشور رامورداستفاده قرار دهند.
........................................
،رادیو،آمریکا،سفیر،