۱۶ مرداد ۱۳۷۰، ۰:۰۱
کد خبر: 5995509
T T
۰ نفر
کردها در بلژیک پنجره و صندلی های دفتر هواپیمائی ترکیه را...
# تهران - ایرنا 19/05/70 .سیاسی. تلکس 31 8 مرد با چکش و میله های آهنی دیروز به دفتر هواپیمائی ترکیه در بروکسل حمله بردند و شیشه ها و صندلی های آن را خرد کردند.
........................................
،سازمان،رهائی،بخش،،کرد،بلگا،مسئولیت،برعهده،
۰ نفر