بررسی توسعه همکاریهای دو جانبه اقتصادی و صنعتی ایران و برزیل # تهران - ایرنا 15/04/70 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 66 سانتانا وزیر زیربنائی برزیل امروز در تهران اولین دور مذاکرات خود را با آقازاده وزیر نفت ایران انجام داد.
........................................
،گاز،پتروشیمی،احداث،نیروگاه،