انتقاد نمایندگان مجلس ترکیه ازبرنامه دولت جدید این کشور # آنکارا - ایرنا 13/04/70 .سیاسی. تلکس 25 در اجلاس فوق العاده دیروز مجلس ترکیه ;احزاب مخالف دولت برنامه اعلام شده ازسوی مسعود ایلماز نخست وزیر جدید ترکیه رابشدت موردانتقادقراردادند.
........................................
،سلیمان،دمیرل،رهبر،حزب،راه،راست،آردال،اینونو،رهبر،حزب،سوسیال،دمکرات، ،طی،7،سال،دیون،خارجی،از18،به،50،میلیارد،دلارافزایش،،