۱۱ تیر ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5990707
۰ نفر
صدمات ناشی از کار و چگونگی مقابله با آن # واشنگتن - ایرنا 12/04/70 .اجتماعی. تلکس 38 هرساله بیش از یک میلیون کارگر و کارمند درآمریکا در اثر صدمات ناشی از کار دچار نقض عضو شده و یا جان خود را به مخاطره می اندازند.
........................................
،واشنگتن،پست،