۱۱ تیر ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5990680
۰ نفر
رسانه های جمعی ترکیه مبلغ انحطاط اخلاقی # آنکارا - ایرنا 12/04/70 .اجتماعی. تلکس 45 روزنامه زمان چاپ ترکیه رسانه های جمعی اینکشور را عامل انحطاط اخلاقی ومبلغ فرهنک منحط غرب توصیف کرد.
........................................
،ایرنا،آنکارا،استانبول،اندیشه های،منحط،محافل،ضد،اخلاقی،نمایش،،فیلمهای، ،مستهجن،