بازدید استاندار آذربایجان شرقی از دفتر خبرگزاری جمهوری ...
# تبریز - ایرنا 12/04/70 .اجتماعی. تلکس 108 پرهیزکار استاندار آذربایجان شرقی که به اردبیل سفر کرده است امروز از دفتر خبرگزاری جمهوری اسلامی مرکز اردبیل بازدید کرد.
........................................
،ایران،ایرنا،