سمینار مشترک فرمانداران استان آذربایجان شرقی در اردبیل # اردبیل - ایرنا 12/04/70 .اجتماعی. تلکس 110 در سمینار مشترک فرمانداران استان آذربایجان شرقی در اردبیل عنوان شد با تصویب هیئت وزیران بخشهای بیله سوار و پارس آباد مغان به فرمانداری تبدیل شد.
........................................
،استاندار،ایران،تولیدات،سالانه،کشاورزان،180،میلیارد،ریال،