ارتش یوگسلاوی امروز از جمهوری اسلوونی عقب نشینی می کند # بلگراد - ایرنا 11/04/70 .سیاسی. تلکس 52 براساس توافق دولت فدرال یوگسلاوی بامقامات اسلوونی واحدهای ارتش این کشور از امروز مواضع خود را در اسلوونی ترک کرده و به پادگانهایشان باز خواهندگشت ........................................
،اعلام،استقلال،آنته،مارکوویچ،نخست،وزیر،یوگسلاوی،