دیدار معاون وزیر امور خارجه کوبا با کلانتری وزیر کشاورزی # تهران - ایرنا 11/04/70 .سیاسی. تلکس 43 خیرالدوماسولا معاون وزیر امور خارجه کوبا که در ایران بسر میبرد امروز با کلانتری وزیر کشاورزی دیدار کرد.
........................................
،رئیس،،اجلاس،،کمیسیون،مشترک،گسترش،،روابط،اقتصادی،فروش،،نفت،بهداشتی، ،نیشکر،صنایع،