شوارد نادزه خواستار منع کامل آزمایشات زیر زمینی هسته ای شد # تهران - ایرنا 19/03/70 .سیاسی. تلکس 35 ادوارد شوارد نادزه خواستار تلاشهای جهانی واعمال تحریمهای اقتصادی علیه گسترش و انبار کردن سلاحهای اتمی و منع کامل آزمایشات زیر زمینی هسته ای شد.
........................................
،وزیر،امور،خارجه،پیشین،شوروی،رادیو،آمریکا،