آغاز بکار ششمین اجلاس وزیران اطلاعات و فرهنک کشورهای عضو...
# ابوظبی - ایرنا 18/03/70 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 189 ششمین اجلاس وزیران اطلاعات و فرهنک کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بریاست وزیر اطلاعات قطرو رئیس دوره ای اجلاس درکویت گشایش یافت .
........................................
،خبرگزای،قطر،کویت،امارات،بحرین،قطر،عمان،کویت،عربستان،شیخ،حمد،بن،سحیم، ،آل،ثانی،تقویت،مراکز،فرهنگی،تبلیغی،شورای،همکاری،