۱۶ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5987352
۰ نفر
تولید نفت خام وگاز طبیعی چین افزایش یافت # تهران - ایرنا 18/03/70 .اقتصادی. تلکس 25 اق میانگین تولید نفت خام چین درسال گذشته از میزان تعیین شده تجاوز کرد و به 77/2 میلیون بشکه درروز رسید.
........................................
،پنجمین،کشور،میز،نیکوزیا،تولید،گاز،طبیعی،4/14،میلیارد،متر،مکعب،