۱ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5985688
۰ نفر
انتشار روزنامه ها در آلبانی از سرگرفته شد # تیرانا - ایرنا 5/03/70 .اجتماعی. تلکس 123 باانتشار روزنامه های زری ایپوپولیت وریپوبلیکاتوقف یازده روزه انتشار نشریات در آلبانی پایان گرفت.
........................................
،،گفتگو،کمیته،رهبری،کننده،اعتصاب،نمایندگان،ارباب،جراید،ارگان،حزب،حاکم، ،کارگر،،،،،حزب،مخالف،جمهوری،