۱ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5985535
۰ نفر
مروری بر اوضاع سیاسی ژاپن # توکیو - ایرنا 4/03/70 .سیاسی. تلکس 39 مهمترین سوالی که این روزها درمحافل سیاسی ژاپن مطرح است اینکه آیادردوره آینده کایفوبه عنوان رئیس حزب لیبرال دمکرات برگزیده خواهدشدیاخیر ........................................
،توشیکی،کایفو،نخست،وزیر،گزارش،،ایرنا،اوضاع،سیاسی،