۱ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5985291
۰ نفر
آلمان مرکز فعالیت دلالان مواد مخدر میشود # بن - ایرنا 2/03/70 .اجتماعی. تلکس 82 هانس لودویک زاخرت رئیس پلیس جنائی آلمان نسبت به جریان تبدیل آلمان به مرکز فعالیت دلالان مواد مخدر اخطارکرد0 ........................................
،کنگره،امنیت،داخلی،هامبورک،