۱ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5985248
۰ نفر
آمریکا صنایع نظامی # تهران - ایرنا 2/03/70 .نظامی. تلکس 205 پس ازهواپیماهای استیلت که ردیابی آنهابوسیله رادارهای فعلی ممکن نیست آمریکا سرگرم بررسی این تکنولوژی در تانکها و خودروهای زرهی است.
........................................
،آ،اف،پ،واشنگتن،پنتاگون،دیفنس،،نیوز،