۱ خرداد ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5985212
۰ نفر
دیدار چلبی با ولایتی # تهران - ایرنا 2/03/70 .سیاسی. تلکس 8 دردیدارچلبی وزیر مشاور در امور اقتصادی ترکیه باولایتی درتهران تحولات خلیج فارس و همکاریهای دو کشور مورد بررسی قرار گرفت.
........................................
،ایران،عراق،عامل،بحران،