۲۱ فروردین ۱۳۷۰،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5980361
۰ نفر
درخواست کمک برای آوارگان کرد عراقی در ایران # توکیو - ایرنا 23/01/70 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 23 کاظم پور اردبیلی سفیرایران در ژاپن دیروز در ملاقات بامقامات وزارت امور خارجه ژاپن مشکلات صدهاهزار آواره عراقی در ایران را تشریح کرد.
........................................
،اعزام،تیمهای،پزشکی،ژاپنی،قیام،