یوگسلاوی جدید برای اتباع چند کشور مقررات صدور روادید وضع کرد # بلگراد - ایرنا 28/12/71 .سیاسی. تلکس 17 وزارت خارجه فدراسیون صربستان و مونته نگرو که خود را جانشین یوگسلاوی سابق می داند از دیروز برای اتباع چند کشور از جمله ایران مقررات روادید وضع کرد ........................................
،بیانیه،