۲۶ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5978199
۰ نفر
عشایر هند دولت اینکشور راتحت محاصره اقتصادی قرار دادند # دهلی نو - ایرنا 27/12/71 .سیاسی.اقتصادی. تلکس 113 احزاب وگروههای وابسته به کمیته اقدام درتلاش برای تشکیل ایالت جداگانه ازنواحی عشایرنشین جهارکند دولت هند را تحت محاصره اقتصادی خود قرار دادند.
........................................
،جنبش،،جهارکند،نواحی،عشایر،نشین،ایالتهای،بیهار،بنگال،غربی،واوریسا،