۲۶ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5978121
۰ نفر
مجارستان پیشتاز اقتصادی کشورهای اروپای شرقی # لندن - ایرنا 26/12/71 .اقتصادی. تلکس 71 اق دربین کشورهای اروپای شرقی مجارستان بلحاظ اقتصادی از وضع بهتری برخورداربوده و میزان سرمایه گذاریهای خارجی درآن چند برابر دیگر کشورهای این منطقه است.
........................................
،آمار،واحد،اطلاعات،اقتصادی،موسسه،انتشاراتی،اکونومیست،انگلیس،،