۲۶ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5978090
۰ نفر
انجمن دوستی ایران قزاقستان تشکیل شد # رشت - ایرنا 26/12/71 .سیاسی.فرهنگی. تلکس 139 انجمن دوستی ایران و قزاقستان در آلماآتا به ریاست دکتر رحمان قلی وردی بایوف عضو آکادمی ملی علوم جمهوری قزاقستان تشکیل شد.
........................................
،رادیو،قزاقستان،آسیای،میانه،