۲۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5977835
۰ نفر
آغاز هشتمین کنگره سراسری خلق جین # تهران - ایرنا 24/12/71 .سیاسی. تلکس 27 اولین اجلاس عمومی هشتمین کنگره خلق چین امروزبمنظور تصمیمگیری پیرامون مسائل مهم سیاسی اقتصادی اجتماعی و نیزانتخاب کادرجدید رهبری این کشور آغاز بکارکرد.
........................................
،لی،پنک،نخست،وزیر،