مرزبانان آذری یک ایرانی و یک تبعه آذربایجان را بقتل رساندند # آستارا - ایرنا 22/12/71 .سیاسی. تلکس 271 یک ایرانی که روز چهارشنبه درمنطقه جلیل آباد آذربایجان در حین عبور غیرمجاز از مرز توسط مرزبانان آذری دستگیر شده بود به ضرب گلوله کشته شد ........................................
،رادیو،باکو،آسیای،میانه،