۲۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5977606
۰ نفر
تاکید وزیر صنایع قزاقستان بر گسترش همکاری با ایران # مسکو - ایرنا 21/12/71 .سیاسی. تلکس 42 وزیر صنایع قزاقستان دیروز در دیدار با اسلامی سفیر ایران در آلماآتا برلزوم گسترش همکاریهای ایران و قزاقستان درزمینه صنایع و معادن را تاکید کرد.
........................................