درخواست جنبش جوانان مالزی برای اهدا کمک به سیل زدگان ایران # کوالالامپور - ایرنا 21/12/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 62 جنبش جوانان مسلمان مالزی دیروز چهارشنبه از مردم این کشور خواست به آسیب دیدگان سیل اخیر در جنوب ایران کمک کنند.
........................................
،دبیر،کل،حاجی،محمد،طاهر،