۲۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5977542
۰ نفر
مردی به علت خسارت به مسجد السلام جرسی سیتی دستگیر شد # تهران - ایرنا 21/12/71 .سیاسی.مذهبی. تلکس 96 به گفته منابع قضائی یک مرد 39 ساله روزپنجشنبه گذشته به علت ایراد خسارت عمدی به مسجدالسلام چرسی سیتی درایالت نیوجرسی بازداشت شد.
........................................
،نیویورک،آ،اف،پ،رابرت،برودواتر،کارمند،بهداشت،دادستان،