۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976755
۰ نفر
نگرانی علامه فضل الله از مشکل آفرینی آمریکا در منطقه # بیروت - ایرنا 15/12/71 .سیاسی. تلکس 176 علامه فضل الله اظهار نگرانی کرد که آمریکا ازطریق مشکل آفرینی درمنطقه سیستم امنیتی جدیدی راباشرکت اسرائیل بوجود آورد.
........................................
،گفتگوی،رادیوئی،تحریم،اقتصادی،