۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976745
۰ نفر
آلمان به قربانیان خارجی جنایات راستگرایان کمک می کند # بن - ایرنا 15/12/71 .سیاسی. تلکس 250 خارجیانی که درآلمان قربانی خشونت گرائی راستگرایان افراطی ونئونازیها می شوندمی توانند ادعای خسارت ودریافت کمک مالی از دولت این کشورنمایند.
........................................