۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976733
۰ نفر
افشای تازه ترین جنایات اسرائیل # گناوه - ایرنا 15/12/71 .سیاسی. تلکس 226 یک نشریه لبنانی فاش ساخت نیروهای رژیم اسرائیل و مزدوران آنها در ارائه اقدامات غیر انسانی خود به بدن زندانیان لبنانی ویروس ایدز تزریق کرده اند.
........................................
،رادیو،قطر،نشریه،الخبار،بازداشتگاه،خیام،