۱۱ اسفند ۱۳۷۱،‏ ۰:۰۱
کد خبر: 5976290
۰ نفر
سفید پوستان آمریکا همچنان نژادپرستانه فکر میکنند # تهران - ایرنا 12/12/71 .سیاسی.اجتماعی. تلکس 128 بنوشته یک نویسنده آمریکایی برغم القاء بردگی درایالات متحده سفیدپوستان این کشور همچون 150 سال پیش باورهایی نژاد پرستانه دارند.
........................................
،رادیو،آمریکاپروفسور،اندرو،هاکرمحقق،آمریکایی،الکیس،،دوترکویل،مورخ، ،فرانسوی،150،سال،پیش،،بررسی،اوضاع،نژادی،آمریکا،